AES VE ECO–GESTION Lisansları Arasındaki Fark Nedir?

AES (ekonomik ve sosyal yönetim) ve eko-yönetim lisanslarının her ikisi de ekonomi alanı üzerinde durduğundan, birçok öğrenci bu iki kursun oldukça benzer eğitim sunduğu hissine sahiptir. Yanlış! Aslında, AES’te eğitim daha genel ve daha çok kamu hizmetine yöneliktir, eko-yönetim ise sağlam matematik becerileri gerektirir ve şirketlerin ekonomik sorunlarına yönelir. AES ve eko-yönetim lisansları arasındaki ilk […]