loader image
Chargement en cours
Fransadaoku.com Logo

Anasayfa / Okullar /

Fransa’da Hukuk Eğitimi

Fransa’da Hukuk Eğitimi

FRANSA’DA HUKUK LİSANSI

Hukuk lisansı, 180 kredi elde etmeyi sağlayan ve geleceğin hukukçularına, özellikle hukuki metinleri ve teknikleri derinlemesine öğrenme yanında yazılı ve sözlü anlatımı geliştirme olmak üzere temel hukuk bilgilerini aşılamayı amaçlayan bac + 3 (3 yıllık lisans derecesi) derecesinde bir diploma dersidir. Hukuk lisans programı üniversitelerin hukuk fakültelerinde verilir.

Hukuk lisansı altı sömestir sürer. Genel hukuk disiplinlerinde ve diğer disiplinlerde (yabancı diller vb.) temel dersler verilmektedir.

Bu altı dönem üç yıla yayılmıştır:

1.       Lisansın ilk yılı ( L1 ) ilk yarıyılında aşağıdaki temel dersleri içerir:

a.       initiation historique à l’étude du droit (hukuk çalışmasına tarihsel başlangıç)

b.       initiation au droit privé (Özel hukuka giriş)

c.       initiation au droit public (Kamu hukukuna giriş)

d.       enseignements optionnels (économie, Europe, institutions juridictionnelles, langue étrangère) – ( seçmeli dersler; ekonomi, Avrupa, yargı kurumları, yabancı diller)

2.       Lisans ilk yılı 2. yarıyıl dersleri

a.       droit constitutionnel (Anayasa hukuku)

b.       droit civil ( Medeni hukuk)

c.       histoire du droit et des institutions (Kurumlar ve hukuk tarihi)

d.       enseignements optionnels (relations internationales, histoire économique, langue étrangère…) – seçmeli dersler (uluslararası ilişkiler, ekonomi tarihi, yabancı diller…)

3.       Lisans 2. yılı İlk yarıyıl dersleri

a.       droit des obligations (Hak ve yükümlülükler)

b.       droit pénal (Ceza hukuku)

c.       droit administratif (İdari huku)

d.       droit des finances publiques (Kamu finansmanı hukuku)

e.       enseignements optionnels (sciences sociales, histoire des obligations…) – seçmeli dersler (sosyal bilimler, yükümlülükler tarihi vb.)

4.       Lisans 2. yılı 2. yarıyıl dersleri

a.       droit des obligations (responsabilité) (Hak ve yükümlülükler)

b.       droit des biens (Mülkiyet hukuku)

c.       droit administratif (İdari hukuk)

d.       droit européen (Avrupa hukuku)

e.       enseignements optionnels (Seçmeli dersler)

5.       Hukuk lisansı 3. Yılı avukat adaylarının tercihine bağlı olarak farklı alanlara kapı açar:

a.       kamu hukuku dersi (idari mülkiyet hukuku, idari davalar, uluslararası kamu hukuku, yerel yönetim hukuku ile seçmeli eğitimdeki bazı özel hukuk konuları, örneğin iş hukuku, işletme hukuku gibi)

b.       Özel hukuk dersi (temel dersler ağırlıklı olarak özel şirketler hukuku, medeni usul, iş hukuku, medeni hukuk ile isteğe bağlı öğretimde bazı kamu hukuku konularına odaklanacaktır, örneğin: idari dava, uluslararası kamu hukuku …gibi)

c.       Ya da kamu hukuku dersinin yanı sıra özel hukuk dersinin konularının da karıştırılacağı üniversiteler tarafından farklılaşmamış bir ders programı.

LİSANS SONRASI UYGUN MASTER PROGRAMLARI LİSTESİ

·         Droit. – HUKUK

·         Droit administratif.- İDARİ HUKUK

·         Droit civil.- MEDENİ HUKUK

·         Droit comparé.- KARŞILAŞTIRMALI HUKUK

·         Droit privé.- ÖZEL HUKUK

·         Droit public des affaires. – KAMU VE İŞ HUKUKU

·         Droit des affaires – İŞ HUKUKU

·         Droit bancaire et financier.- BANKA VE FİNANS HUKUKU

·         Droit de la propriété intellectuelle.- FİKRİ MÜLKİYET HUKUKU

·         Droit fiscal.- MALİ HUKUK

·         Droit des assurances.- SİGORTA HUKUKU

·         Droit notarial. – NOTERLİK HUKUKU

·         Droit du patrimoine. – MİRAS HUKUKU

·         Droit de l’immobilier. – EMLAK HUKUKU

·         Droit social. – SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU

·         Droit de l’entreprise. – ŞİRKETLER HUKUKU

·         Administration et liquidation d’entreprises en difficulté – ZOR DURUMDAKİ ŞİRKETLERİN YÖNETİMİ VE TASFİYESİ

·         Administration publique.- KAMU YÖNETİMİ

·         Administration économique et sociale.- EKONOMİK VE SOSYAL YÖNETİM

·         Etudes européennes et internationales.- AVRUPA VE ULUSLARARASI ÇALIŞMALAR

·         Géographie, aménagement, environnement et développement. – COĞRAFYA, PLANLAMA, ÇEVRE VE KALKINMA

·         Gestion des ressources humaines.- İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

·         Management de l’innovation. – İNOVASYON YÖNETİMİ

·         Management. – YÖNETİM

·         Management et administration des entreprises. – İŞLETME YÖNETİMİ VE İDARESİ

·         Management sectoriel. – SEKTÖR YÖNETİMİ

·         Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation (MEEF), 1er degré. – ÖĞRETMENLİK, EĞİTİM VE ÖĞRETİM MESLEKLERİ (MEEF), 1. DERECE (EKOLLERDE)

·         Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation (MEEF), 2e degré. -ÖĞRETMENLİK, EĞİTİM VE ÖĞRETİM MESLEKLERİ (MEEF), 2. DERECE (ORTAOKUL VE LİSELERDE)

·         Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation (MEEF), encadrement éducatif. -ÖĞRETMENLİK, EĞİTİM VE ÖĞRETİM MESLEKLERİ (MEEF), EĞİTİM DENETİMİ.

·         Monnaie, banque, finance, assurance. – PARA PİYASASI, BANKACILIK, FİNANS, SİGORTA.

·         Urbanisme et aménagement. – ŞEHİR PLANLAMA VE DÜZENLEME

·         Droit des collectivités territoriales. –  YEREL YÖNETİMLER HUKUKU

·         Droit pénal et sciences criminelles.- CEZA HUKUKU VE KRİMİNOLOJİ

·         Droit de la santé.- SAĞLIK HUKUKU

·         Droit de l’environnement et de l’urbanisme.- ÇEVRE VE ŞEHİR PLANLAMA KANUNU

·         Droit européen.- AVRUPA HUKUKU

·         Droit international. – ULUSLARARASI HUKUK

·         Droit constitutionnel. – ANAYASA HUKUKU

·         Droit des libertés. – ÖZGÜRLÜKLER HUKUKU

·         Droit public. – KAMU HUKUKU

·         Droit de l’économie. – EKONOMİ HUKUKU

·         Droit du numérique. – DİJİTAL HUKUK

·         Finance. – FİNANS

·         Histoire du droit et des institutions. – KURUMLAR VE HUKUK TARİHİ

·         Justice, procès et procédures. – ADALET, YARGILAMALAR VE PROSEDÜRLER.

·         Politiques publiques. – KAMU SİYASETİ

·         Sciences politiques. – SİYASAL BİLİMLER

Diğer Paylaşımlar

Logo_bleu
ISG Lyon
Okul tanıtımı: 1967 yılında kurulan...
Devamını Oku
MBS
Montpellier Business School
Okul Tanıtımı: Montpellier Business...
Devamını Oku
science pour l'ing
ECE
ECE (École Centrale d'Électronique)
Okul tanıtımı: ECE (École Centrale d’Électronique),...
Devamını Oku

YARDIMA MI İHTİYACINIZ VAR?

DOĞRU TERCİHİ YAPMANIZA YARDIM EDELİM!

DANIŞMANLIK ALIN!