loader image
Je vais en France
Fransadaoku.com Logo

Anasayfa / Okullar /

Bilgi-İletişim Lisansı (Information-Communication)

Bilgi-İletişim Lisansı (Information-Communication)

İletişim lisansı ulusal bir diploma olup, 180 AKTS kredisi hakkı veren bac+3 seviyesinde bir eğitimdir. Üç yıl sürer ve altı yarıyıla yayılır.

Bilgi-iletişim lisansı öğrencilere daha çok teorik bilgi sağlar. Onları iletişim teknikleri, pazarlama, medyanın yeri ve önemi ve iletişim meslekleri konusunda eğitir.

Genellikle üniversitelerin bünyesinde verilen iletişim lisansları, bu konuda uzmanlaşmış ekollerde de alınabilir.

İletişim Lisansı Eğitim Programı

Üç yıla yayılan iletişim lisansı eğitimi geneldir, ancak ikinci yıldan itibaren seçilen alana bağlı olarak önemli ölçüde değişebilir: İletişim, dijital, görsel-işitsel basın, kültürel arabuluculuk vb. alanlara yönelmeyi seçebilirsiniz.

Derslere gelince, şunları bulabilirsiniz:

-Medya hukuku
-Medya sorunları
-Siyaset ve iletişim ekonomisi
-Bilgi ve iletişim tarihi
-Yeni teknolojilerin tarihi
-Bilgisayar Bilimi
-Mesleki uygulamalara başlama
-Semiyoloji
-İletişim sosyolojisi
-Bilgi izleme ve belge araştırması

Öğrencilerden Beklentiler

-Bir konuyu tartışabilmek için yazılı ve sözlü ifade becerilerini nasıl harekete geçireceğini bilmek

-En az bir yabancı dilde iyi bir seviyeye sahip olmak (seviye B)
-Bilimsel süreçle ilgilenmek
-Tek başına veya takım halinde bağımsız çalışabilme ve işinizi organize edebilme yeteneğine sahip olmak

-Sosyo-ekonomik, politik, medyatik ve kültürel meseleleri ve mekanizmaları anlama becerisine sahip olmak
-Sosyal konular ve haberleri takip etmek
-Medyatik, kültürel ve dijital bilgi ile ilgilenmek

Ya Sonra?

Bir iletişim lisansına sahip olduktan sonra, eğitiminize iletişim, pazarlama, reklamcılık veya
gazetecilik alanlarında yüksek lisans ile devam edebilirsiniz. Bir gazetecilik okuluna veya bir
IEP’ye (institut d’études politiques/siyasi eğitim enstitüsü) girmek de mümkündür.
Bir iletişim lisansı, öğrencileri basın, pazarlama, iletişim, yeni teknolojiler, çeviri vb. alanlarda
mesleki entegrasyona hazırlar.
İletişim asistanı, basın sorumlusu, halkla ilişkiler sorumlusu, araştırma görevlisi vb.
pozisyonlarda çalışabilirsiniz.

Diğer Paylaşımlar

Logo_bleu
ISG
Okul tanıtımı: 1967 yılında kurulan...
Devamını Oku
MBS
Montpellier Business School
Okul Tanıtımı: Montpellier Business...
Devamını Oku
science pour l'ing
ECE
ECE (École Centrale d'Électronique)
Okul tanıtımı: ECE (École Centrale d’Électronique),...
Devamını Oku

YARDIMA MI İHTİYACINIZ VAR?

DOĞRU TERCİHİ YAPMANIZA YARDIM EDELİM!

DANIŞMANLIK ALIN!