loader image
Je vais en France
Fransadaoku.com Logo

Anasayfa / Okullar /

BUT – Génie Biologique

BUT – Génie Biologique

Biyoloji mühendisliği BUT programı, öğrencilere sağlam teknik ve bilimsel bilgiler sağlayarak biyolojinin tüm alanlarında eğitir. Lisans derecesinde (180 kredi) olan bu diploma programı, Fransa’da ve Avrupa’da tanınır. Bu eğitim, hızlı mesleki entegrasyon için tasarlanmıştır, ancak akademik eğitimlerine devam etmek isteyenlere de olanak tanır.
Biyoloji mühendisliği BUT programı, canlı organizmalar alanında deneyler yapar, verileri araştırır, analiz eder ve sunar, biyolojik bir soruna yanıt arayarak önerilerde bulunur.

Biyoloji mühendisliği programı, ikinci yılda seçim yapabileceğiniz beş alan sunar:

(Dikkat ! Bu 5 alanın hepsi her IUT*’de verilmez, ilgilendiğiniz alanın, tercih yapcağınız
üniversitede sunulup sunulmadığını kontrol ediniz.)

1– BUT génie biologique parcours agronomie
Bu ders, agronomi ve tarım alanlarındaki faaliyetlere yönelik becerilere odaklanır ve tarımda, hayvancılıkta ve aynı zamanda toprak yönetiminde üretim koşullarının nasıl iyileştirileceğini öğretir. Böylece öğrenciler, sürdürülebilir tarımsal üretimi (hem hayvansal hem bitki) yönlendirmek, tarım sektörüne tavsiyelerde bulunmak (topografya, arazi kullanım planlaması vb.) ve agroekoloji ve agronomide yenilik yapmak için uygun beceriler kazanırlar.

2– BUT génie biologique parcours biologie médicale et biotechnologie
Bu alan, insan ve hayvan sağlığı, biyoteknoloji, ilaç ve kozmetik endüstrileri alanlarında faaliyet gösteren uzmanlar yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Mezunlar, tıbbi analiz laboratuvarlarında, Fransız kan merkezinde, kamu araştırma laboratuvarlarında (üniversiteler, Inserm, INRAE, CNRS, vb.), Farmasötik, biyoteknolojik ve kozmetiklerin Ar-Ge (araştırma ve geliştirme) departmanlarında, analiz ve kontrol hizmetlerinde çalışabilirler.

3– BUT génie biologique parcours diététique et nutrition
Bu alan, öğrencilere beslenme, gıda ve insan sağlığı alanında beslenme önerileri verebilecek uzmanlar yetiştirir. Ayrıca beslenme bozukluğu veya metabolik bozukluğu olan kişilerin beslenme eğitimine yönelik çalışırlar.

4– BUT génie biologique parcours sciences de l’aliment et biotechnologie
Bu bölüm, tarım-gıda, biyoteknoloji, ilaç ve kozmetik endüstrileri alanlarındaki faaliyetler için eğitim sağlar. Mikrobiyolojik, biyokimyasal ve fiziko-kimyasal analiz ve kontrol yöntemlerinin yanı sıra yenilikçi ürünlerin oluşturulmasını öğretir. Bu alan öğrencileri ilaç, biyoteknoloji, gıda ve kozmetik sektörlerindeki şirketlerde çalışabilmek için üretim yönetiminden, kalite yönetimine kadar hazırlamaktadır.

5– BUT génie biologique parcours sciences de l’environnement et écotechnologies
Bu alan, ekosistemlerin korunması ve yönetimi, kirliliğin önlenmesi, karakterizasyonu ve arıtılması, döngüsel ekonominin uygulanması alanlarında faaliyetlerin yürütülmesi için uzmanlar yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Eğitim Programı Hakkında
Biyoloji mühendisliği BUT programında verilen haftalık derslerin saat sayısı yüksektir (35 ile 40 saat arasında). Derslere, araştırmacı öğremenler yanı sıra iş dünyasından konuşmacılar da katılır. Her bir IUT’nin kendi bölgesel ortamının beklentilerini karşılamasını sağlamak için eğitimin son iki yılında yaklaşık %30’luk bir yerel adaptasyon gerçekleştirilir.

 1. Yarıyıl
  Ortak çekirdek yıl : Bilimsel ve teknolojik temeller (fiziğin temelleri, matematik ve yazılım
  araçları vb.), yaşam bilimleri (biyoloji, mikrobiyoloji, fizyoloji vb.), kimya ve biyokimyasal
  bilimler, iletişim ve proje yönetimi ( iletişim , İngilizce, mesleki ve kişisel proje). Bu dönem
  boyunca 450 saat ders alınır.
 2. Yarıyıl
  Biyoloji bilimleri (mikrobiyoloji, fizyoloji, immünoloji vb.), kimya ve biyokimyasal bilimler,
  organik bileşiklerin analizi, mikrobiyoloji ve gıda hijyeni, fizyoloji ve farmakoloji, mesleki
  uygulama, disiplinler arası dersler (İletişim, İngilizce, istatistiksel araçlar, mesleki ve kişisel
  proje). Bu dönem boyunca 510 saat ders alınır.
 3. Yarıyıl
  Biyoteknolojiler (hücre kültürleri, fizyopatoloji farmakolojisi, hayvan deneylerine
  alternatif yöntemler, biyoinformatik araçlar, moleküler biyoloji, genetik mühendisliği),
  sağlık bilimleri (hematoloji hemostaz immünolojisi, biyokimya, tıbbi mikrobiyoloji), şirket
  için genel eğitim (otomatik, veri analizi, analitik teknikler, enstrümantasyon), iletişim
  araçları ve projeleri (İletişim, İngilizce, mesleki ve kişisel proje). Bu dönem boyunca 500
  saat ders alınır.
 4. Yarıyıl
  Biyomedikal ve farmasötik bilim ve teknikler (anatomi patolojisi, moleküler ve hücresel
  biyoloji, hematoloji, biyokimya, biyokimyasal ve immünolojik tekniklerde derinleşme,
  parazitoloji, toksikoloji, immüno-hematoloji, farmakoloji, mikrobiyoloji), şirketler ile ilgili
  ek eğitim (İletişim , İngilizce, hijyen ve kalite güvenliği, sürdürülebilir kalkınma). Bu
  dönem boyunca 340 saat ders alınır.
  Eğitim süresince en az 10 haftalık bir staj programı planlanır. BUT Biyoloji
  Mühendisliği’nde 2. yılın saatlik hacmi 840 saattir (CM, TD, TP)*, buna 150 saatlik özel
  ders projeleri eklenir.

Fransız yükseköğreniminde dersler iki farklı şekilde işlenir:

 • Les cours magistraux :
  100 ila 1000 kişilik amfilerde öğrencilerin not alarak ders takibini yaptığı, daha çok teorik derslerdir.
  Dönem sonu sınavlarına hazırlık amaçlıdır.
 • Les travaux dirigés-les travaux pratiques :
  TP (Pratik Çalışmalar) ve TD (Yönlendirilmiş Çalışmalar) küçük gruplar halinde işlenen derslerdir ve
  çoğunlukla uygulamaya ağırlık verilir, teorik derslerde verilen bilgilerin derinleştirilmesi amaçlanır.
  Teorik derslerin aksine devamlılık zorunludur.

Mezuniyet sonrası akademik kariyer
Biyoloji Mühendisliği BUT diploması alındıktan sonra, öğrenciler isterlerse eğitimlerine
devam etme seçeneğine sahiptir. Örneğin, farklı Yüksek Lisans programlarına (yaşam bilimi,
çevre, biyoloji, sağlık vb.), ve çeşitli mühendislik okullarına (Isa Lille, Agrosup, INP Toulouse,
vb.) başvurabilirler veya hatta ziraat veya veterinerlik okullarına da girebilirler.

Mezuniyet sonrası mesleki kariyer
Biyoloji Mühendisliği mezunları, birçok kurumda (çiftlikler, tasarım ofisleri, şirketler,
topluluklar, çevre koruma dernekleri vb.) ve çeşitli faaliyet sektörlerinde (biyoteknoloji, gıda
endüstrileri, ilaç, kozmetik) çalışma fırsatına sahiptir. Örneğin laboratuvar teknisyeni
(araştırma veya analiz), kalite teknisyeni, diyetisyen, asistan mühendis ve hatta biyoenformatikçi pozisyonlarında çalışabilirle

Diğer Paylaşımlar

Logo_bleu
ISG Lyon
Okul tanıtımı: 1967 yılında kurulan...
Devamını Oku
MBS
Montpellier Business School
Okul Tanıtımı: Montpellier Business...
Devamını Oku
science pour l'ing
ECE
ECE (École Centrale d'Électronique)
Okul tanıtımı: ECE (École Centrale d’Électronique),...
Devamını Oku

YARDIMA MI İHTİYACINIZ VAR?

DOĞRU TERCİHİ YAPMANIZA YARDIM EDELİM!

DANIŞMANLIK ALIN!